Epekto ng UV-C Light

Mag-download ng Artikulo sa Epekto ng UV-C Light:

Epekto ng UV-C light o hydrogen peroxide na wipe sa hindi aktibo ng methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Clostridium diffile spore at norovirus na pumalit.