IUVA-Fact Sheet

Mag-download ng Artikulo sa IUVA Fact Sheet:

Ang mga teknolohiya ng disimpeksyon ng UV ay maaaring gampanan sa maraming diskarte sa hadlang upang mabawasan ang paghahatid ng virus na sanhi ng COVID-19, SARS-CoV-2, batay sa kasalukuyang data ng pagdidisimpekta at empirical na katibayan.