MUVi Teknolojisi

UV ışığı nedir?

UV Radyasyon Türleri
UVC Spectrum Açıklayıcı

Mikrop öldürücü UV ışığı nedir?

UVC Germisidial Spektrum
bakteri DNA'sını yok etmek için uvc ışığının bozulması

Mikrop öldürücü UV ışığı nasıl dezenfekte eder?

UV Işık Teknolojisinin Etkinliği

UV-C Işığının Etkisi

UV-C ışığı veya hidrojen peroksit bezlerinin metisiline dirençli Staphylococcus aureus, Clostridium dif cile sporları ve norovirüs vekillerinin inaktivasyonu üzerindeki etkisi.

Sağlıkla ilişkili patojenlerin azaltılması için bir ultraviyole-C dezenfeksiyon sisteminin etkinliği.

IUVA-Bilgi Sayfası

IUVA Bilgi Sayfası - UV dezenfeksiyon teknolojileri, mevcut dezenfeksiyon verilerine ve ampirik kanıtlara dayanarak COVID-19, SARS-CoV-2'ye neden olan virüsün bulaşmasını azaltmaya yönelik çoklu bariyer yaklaşımında rol oynayabilir.