BLOG

Bài viết Blog
21 Tháng Năm, 2020

Khử trùng phòng dịch

(hơn…)
Công nghệ ánh sáng diệt khuẩn có thể hỗ trợ khử trùng phòng nhanh chóng và khử nhiễm thiết bị y tế di động như thế nào? Bài viết Blog
6 Tháng Năm, 2020

Công nghệ ánh sáng diệt khuẩn có thể hỗ trợ khử trùng phòng nhanh chóng và khử nhiễm thiết bị y tế di động như thế nào?

(hơn…)
Làm thế nào để UVC ngăn ngừa Nhiễm trùng mắc phải ở Bệnh viện và lỗi của con người trong việc khử trùng bệnh viện? Bài viết Blog
17 Tháng Tư, 2020

Làm thế nào để UVC ngăn ngừa Nhiễm trùng mắc phải ở Bệnh viện và lỗi của con người trong việc khử trùng bệnh viện?

(hơn…)